Mô tả

Bộ kit để tập xăm với đầy đủ dụng cụ cần thiết.